neděle 21. srpna 2016

THE APPEARANCES & EVENTS > 2016 > 5TH AUGUST > "SUICIDE SQUAD" CAST IN BUZZFEED STUDIOS "DRAWING EACH OTHER"


Zapoměla jsem Vám přidat tyto fotografie pocházející z data 5.srpna, když byli herci z filmu "Suicide Squad" (který je mimochodem úžasný) ve studiu známé webové stránky Buzzfeed.com. Herci byli pozváni na pár otázek ohledně filmu, takže se jednalo opět o interview! Tentokrát však bylo vedeno trochu zábavnějším způsobem a herci měli namalovat každý toho druhého a jeho charakter ve filmu. Na tomto interview byl přítomný Will Smith, Cara a Margot Robbie. Caře to ohromně slušelo a líbí se mi jak její velmi nápaditý outfit, tak také měla nádherně udělaný makeup a vlasy♥

I forgot to add these photos from date of August 5, when the actors from the film "Suicide Squad" (which is amazing by the way) in the studio known websites Buzzfeed.com. The actors were invited to a couple of questions about the film, so it was again for the interview! This time, however, was conducted a little fun way and actors had to paint each other and that his character in the film. In this interview, Will Smith was present, Cara and Margot Robbie. Cara tremendously handsome and I like how her highly imaginative outfit, and also had a beautifully done hair and makeup ♥

MARGOT ROBBIE BY WILL SMITH


MR: Mám na sobě brýle.
WS: Jo, já jen měl umělecký pocit, jako byste měla mít brýle.
Má nějakou sílu?
CD: Má sílu být slepá.
WS: Ne, ona může vidět skrz do duše do Vaší nejhlubší vnitřní pravdy.
MR: Jsou to brýle duše-vidění.
WS: Odstíny duší.

MR: I’m wearing glasses.
WS: Yeah, I just felt artistically like you would have glasses on.
Does she have powers?
CD: She has the power of being blind.
WS: No, she can see through your soul to your deepest inner truth.
MR: They’re soul-seeing glasses.
WS: Soul shades.


WILL SMITH BY CARA DELEVINGNECD: Will nemá sílu. Je to duch.
MR: On právě dostal úžasné bradavky.

CD: Will doesn’t have a power. He’s a ghost.
MR: He’s just got amazing nipples.

CARA DELEVINGNE BY MARGOT ROBBIEMR: Máte tolik atmosféry kolem sebe. To je všechno vaše síla. Dělá trošku šibalské věci. A to je tvůj malý půlměsícový klobouk, který budete nosit.

MR: You have so much atmosphere around you. That’s all your power. She’s got a bit of a mischievous thing going on. And that’s your little half-moon hat that you wear.

Co je to nejpodivnější věc, která se stala na place?
Margot Robbie: To je těžké. Spousta divných věcí se stalo. Možná, že čas Jai [Courtney, který hrál kapitána Boomerang] honil Davida [Ayer, ředitel] kolem základního tábora ... nahý. To bylo jedna divná věc.
Will Smith: To bylo trapné.
MR: Ve skutečnosti to nebylo divné vůbec, protože Jai byl vždy nahý. Tak beru to zpět.
Cara Delevingne: Nebylo ani divný moment na place. Nebyl normální moment na place.
WS: Bylo to dost divné.

Kdo byl ten nejzábavnější člověk na place?
Will, Cara a Margot: [současně] Jay!
MR: Jsem zelenáč pro Jaye smyslem pro humor. Je to tak legrační.
CD: Všichni to docela ujíždět 'hysterická ačkoli.
MR: Ve filmu, myslím, že kapitán Boomerang - možná je to jen australský smysl pro humor - ale myslím, že je to k popukání. Ale Jay v reálném životě - Jay Hernandez, hraje El Diablo - je to tak legrační.
CD: Jeho maličké vtipy jsou prostě skvělé.
MR: Dad vtipy.

Kterou z postav filmu byste chtěli na vaší straně v boji?
MR: To je těžké, protože některé z nich mají hodně sil, ale jsou poněkud nepředvídatelné, takže to nemusí opravdu pomoct, když ji budete potřebovat. Takže bych řekl, ... Katana.
CD: Jo, ona je velmi loajální.
MR: Ona to nebude jdi do hajzlu u konce.
WS: Také ona nezabije člověka, pokud jste udělal něco špatně.
MR: Ona je dobrá s mečem.
WS: Jo, ona může zabíjet lidi, jestli nepotřebuje zabít, ale ona má integritu. Rozhodně má největší integritu ze všech z nás. Jen jsme chtěli zabíjet lidi. Pokud zavoláte Harley ...
MR: Mohla by tě zabít omylem.

Za předpokladu, že nemáte v reálném životě rádi své postavy, takže jak jste se připravily na své role?
WS: Ne, to opravdu hodně jako my všichni.
MR: Udělali jsme, podobně měsícem zkoušek předem s Davidem v místnosti, kde jsme byli všichni spolu každý den. Bylo to jako skupinová terapie bylo to opravdu zajímavé. Bylo to dost intenzivní.
A vy všichni se obrátily na psycho.
MR: A každý byl blázen dokud to neskončilo, a bylo to perfektní pro roli. [Smích] také jsem dělala asi šest měsíců fyzické přípravy. Dělaly jsme fyzickou sílu a gymnastiku a střelbu a takové věci. To bylo velmi zábavné.

MR: [do Cara] Tvá je vlastně opravdu dobrá.
CD: Musím mu dát nohy, nemám žádnou místnost vlevo. Možná, že nemá nohy. Má plovoucí. Je to džin!
MR: To jsou některé vážné bradavky.
WS: To jsou skutečné bradavky právě tam.
CD: Je to Willeenie. A vyjde ven z ... penisu.
No, tady to je.


What’s the weirdest thing that happened on set?
Margot Robbie: That’s hard. A lot of weird things happened. Maybe the time Jai [Courtney, who played Captain Boomerang] chased David [Ayer, director] around the base camp…naked. That was a weird one.
Will Smith: That was awkward.
MR: Actually, that wasn’t weird at all, because Jai was always naked. So I take that back.
Cara Delevingne: There wasn’t a not weird moment on set. There wasn’t a normalmoment on set.
WS: It was pretty weird.

Who was the funniest person on set?
Will, Cara, and Margot: [simultaneously] Jay!
MR: I’m a sucker for Jay’s sense of humour. He’s so funny.
CD: Everyone’s pretty freakin’ hysterical though.
MR: In the movie, I think Captain Boomerang – maybe it’s just the Aussie sense of humour – but I think he’s hilarious. But Jay in real life – Jay Hernandez, he plays El Diablo – he’s so funny.
CD: His little one-liners are just great.
MR: Dad jokes.

Which character would you want on your side in a fight?
MR: It’s hard, because some of them have a lot of powers, but they’re a bit unpredictable, so they might not really help you out when you need it. So I would say…Katana.
CD: Yeah, she’s very loyal.
MR: She’s not gonna screw you over.
WS: Also, she’s not gonna kill the person if you did something wrong.
MR: She’s good with a sword.
WS: Yeah, she can kill people if she needs to kill them, but she has integrity. She definitely has the most integrity out of all of us. We just like killing people. If you call Harley…
MR: She might kill you by mistake.

I’m assuming you’re not much like your characters in real life, so what did you do to prepare for your roles?
WS: No, they’re really a lot like all of us.
MR: We did, like, a month of rehearsals beforehand with David in a room where we were all together day after day. It was like group therapy, it was really interesting. That was pretty intense.
And you all turned psycho.
MR: And everyone was crazy by the end of it, and it was perfect for the role. [laughs] I also did about six months of physical prep. We did physical strength and gymnastics and shooting and that kind of stuff. It was very fun.

MR: [to Cara] Yours is actually really good.
CD: I need to give him legs, I don’t have any room left. Maybe he has no legs. He’s floating. He’s a genie!
MR: Those are some serious nips.
WS: Those are real nipples right there.
CD: He’s a Willeenie. And he comes out of…a penis.
Well, there it is.

SOURCE
Reakce:

0 komentářů:

Okomentovat

Social Profiles

Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email Pinterest

WELCOME TO IHEART-CARA

Vítejte na nejlepší české fan stránce o nádherné a talentované herečce, supermodelce a především úžasné osobnosti Cara Jocelyn Delevingne. Naleznete zde nejnovější fotografie z událostí, módní photoshooty pro značky i slavné magazíny, vlastnoručně přeložené rozhovory, různé články anebo zajímavosti, které třeba ještě o Caře nevíte. Tato stránka je tvořena jednou velkou fanynkou Cary a všechny informace, které zde naleznete si hledám poctivě sama jak na zahraničních stránkách, tak i na svých vlastních zdrojích:) Poprosím vás pouze o to, abyste nekopírovaly můj styl psaní a mé vlastní přeložené články, protože si s tím dávám velkou práci. Doufám, že se vám tady bude líbit a budete mě zde navštěvovat častěji a děkuji vám jak za vaši případnou návštěvu, tak i za krásné komentáře. Veškeré případné dotazy na mou osobu nebo na Caru směřujte prosím do menu na můj e-mail či na ask, kde vám mileráda zodpovím všechny vaše otázky:) MOMENTÁLNĚ NA STRÁNCE PROBÍHÁ REKONSTRUKCE!!!

Vaše Christiene

SITE INFO


About: Cara Jocelyn Delevingne
Open: 18.07.2015
Admin: Christiene
Design by: Erika
Hosting: blogspot.cz/com
Email: kristyna.kneislova@centrum.cz

TRANSLATE

VOTM VIDEO OF THE MONTH

MY DARLING VISITORS

WHO IS CARA?

Cara Jocelyn Delevingne se narodila 12.8 1992 v Londýně v Anglii Anne Pandoře Delevingne a Charlesovi Hamar Delevingne. Je to britská modelka, herečka a zpěvačka, která je známá především pro modeling. Absolvovala přehlídky pro značky Chanel, Burberry, DKNY, Stella McCartney a další. V roce 2009 Cara podepsala smlouvu se Storm Model Management. Cara má dvě sestry Poppy Delevingne a Chloe Delevingne. V současné době se Cara zaměřuje více na herectví a mezi jejími připravovanými filmy patří: Suicide Squad, Valerian and the City of Thousand Planets, The Face of an Angel, London Fields a další. V současné době Cara také pracuje na svém prvním albu. Všechny další informace o Caře zjistíte ZDE

NEWEST CAMPAINGS

CALENDAR

MODELING CAMPAINGS

Yves Saint Laurent Scandal A/W 2016
nNrucOe2
Chanel Eyewear S/S 2016
sjOGzoRp
Love magazine cover 2016
9LvghWbP
I am not a trophy campaing 2016
kqg59aPo
YSL Mascara Vinyl Couture 2016
9RXCZbW5
W magazine Heart-Stopper 2016
YbND3eZt

LATEST MOVIE PROJECTSPAN
Role: Mermaid
Genre: Adventure,Family,Fantasy
Released: October 16, 2015
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFOSuicide Squad
Role: Enchantress
Genre: Action
Released: August 5, 2016
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO


Valerian and the City of a Thousand Planets
Role: Laureline
Genre: Sci-Fi
Released:July 21, 2017
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO


Paper Towns
Role: Margo Roth Spiegelman
Release: 24 July
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO

FAMILY SITE

Popular Posts

FACEBOOK

Twitter

CARA'S OFFICIAL TUMBLR PAGE

Blog Archive

Používá technologii služby Blogger.

BTemplates.com

Blogroll

Copyright © © IHEART-CARA ™ Best Source Cara Jocelyn Delevingne | Powered by Blogger
Design by Lizard Themes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com