pátek 12. srpna 2016

HAPPY 24TH BIRTHDAY TO BEAUTIFUL CHARMING AND TALENTED CARA DELEVINGNE!!!

Happy 24th birthday to Cara Delevingne

HAPPY 24TH BIRTHDAY TO CARA JOCELYN DELEVINGNE


black and white model vs angel glitter
Dnes 12.srpna slaví své 24 narozeniny Cara Delevingne! Nejznámější tvář po celém světě a to nejen díky modelingu ve kterém se prosadila již od raného mládí, ale nyní také i hereckou kariérou! Tato osobnost je nejen každodenní inspirací co se týče vzhledu, ale také svou jedinečnou povahou, smyslem pro humor a nekonvenčností a v neposlední řadě také originalitou! Caru jsem začala mít ráda asi před zhruba rokem a půl. Je pravda, že mě na ni nejprve upozornila nejlepší kamarádka a ukázala mi ji na promo plakátě v H&M. Minule jsem ji mnoho pozornosti nevěnovala, ale utkvěla mi pevně v mysli a zaujala mě na první pohled. Něco zvláštního a nepopsatelného na ní bylo, takže jsem si musela o ní zjistit více! Čím více jsem se dívala na její fotografie a četla její rozhovory a dívala se na její videa a přehlídky, tím více mě začínala zajímat! Musím říci, že takové ty klasické typy modelek jsem nikdy nemusela, ale Cara jaksi z této řady tzv. "klasických modelek" výrazně vybočovala. Stalo se tedy to, že jsem si založila o ní stránku Iheart-Cara. Zezačátku jsem to brala jen ze srandy, ale později už to zkrátka nešlo a stalo se to mou radostí a zábavou. Nyní jsem na této stránce už přes rok a nehodlám s tím přestat! 

cara delevingne

Tato mladá žena je pro mě inspirací nejen ve vzhledu, ale také s jejími názory se ztotožňuji. Ve svých 24 letech dokázala úžasné věci a může na sebe být právem hrdá! Uspěla ve světě modelingu jako žádná jiná modelka před ní! Odchodila přehlídky pro nejprestižnější značky a luxusní domy jako jsou: Fendi, Chanel, Stella McCartney, Marc Jacobs, Emilio Pucci, DKNY, Burberry a mnoho dalších! Pro značku DKNY vytvořila svou kolekci oblečení a doplňků. Pro značku Burberry a Mulberry byla tváří a pro Mulberry vytvořila svou kolekci jedinečných kabelek. Nafotila nespočet photoshootů pro ty nejprestižnější módní magazíny jako jsou: Vogue, Elle, Esquire, Love Magazine a dalších spousta a spousta magazínů. Svou hereckou kariéru začala v roce 2012 ve filmu "Anna Karenina". Dále hrála ve filmech: "Paper Towns" hlavní roli Margo Roth Spiegelman, v počinu DC Comics "Suicide Squad" si zahrála dvojitou roli "Dr. June Moone" a čarodějnici "Enchantress" (film měl premiéru 4.srpna) po boku Will Smith, Jared Leto a Margot Robbie. Nejnovějším filmem "Valerian and the City of a Thousand Planets", ve kterém si má zahrát roli "Laureline" po boku Rihanny, se kterou se přátelí a spoustu filmových rolí tuhle mladou londýňanku ještě čekají! Cara je také velmi vlivnou osobností, která má například jen na Instagramu již přes 32 miliónů následovníků a silnou fanouškovskou základnu. Cara se ale také zajímá o své okolí a zachraňuje zvířata v nové kampani umělce Arno Elias "I AM NOT A TROPHY", což je kampaň na záchranu vyhynutých zvířat!! Je to silná žena, která s klidem hovoří o svých problémech v dětství, o své rodině a o problémech s depresí a závislostí a problémech s kůží. Inspiruje mě, tím, že člověk může zvládnout naprosto vše, když bude dost silný a bude bojovat! 

cara delevingne suicide squad enchantress

Tímto bych chtěla Caře popřát VŠECHNO NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ V PRACOVNÍM A OSOBNÍM ŽIVOTĚ! HAPPY BDAY BABY.


Today, August 12 celebrates its 24 birthday Cara Delevingne! The most famous face around the world not only because of the modeling which prevailed from an early age, but now also the acting career! This personality is not everyday inspiration in terms of appearance, but also its unique nature, sense of humor and unconventionality, and last but not least originality! Caru I started to like about a about a year and a half. It is true that I pointed out to her first best friend and showed it to me on the promo poster at H & M. Last time I did not pay it much attention, but I stuck firmly in mind and took me at first glance. Something special and indescribable to her was, so I had to find out more about it! The more I looked at her photo and read her interviews and watched her videos and shows, the more I began to be interested! I must say that the sort of classic types of models I've never had, but somehow Cara in this series so. "Classical models" greatly crippled. So it happened that I had founded on her website iheart-Cara. At first I took it just for fun, but later, it simply could not happen and it is my pleasure and entertainment. Now I am on this site for over a year and I'm not going to stop doing that!

This young woman is an inspiration for me, not only in appearance but also with its opinions agree. In his 24 years managed the amazing things at each other and can be very proud! He succeeded in the modeling world like no other model in front of her! Odchodila shows for prestigious brands and luxury houses such as: Fendi, Chanel, Stella McCartney, Marc Jacobs, Emilio Pucci, DKNY, Burberry and many more! The brand DKNY has created a new collection of clothing and accessories. The brand Burberry and Mulberry was the face and Mulberry created her collection of unique handbags. She posed for countless photoshoot for the most prestigious fashion magazines such as: Vogue, Elle, Esquire Magazine Love and lots and lots of other magazines. His acting career began in 2012 in the film "Anna Karenina". Other film credits include "Paper Towns" starring Margo Roth Spiegelman, the album of DC Comics 'Suicide Squad', she played a double role, "Dr. June Moon," a witch "Enchantress" (the film premiered on August 4) alongside Will Smith Jared Leto and Margot Robbie. Latest film "Valerian and the City of a Thousand Planets," in which she would play the role of "Laurelin" alongside Rihanna, whom he befriends a lot of movie roles this young Londoner still waiting! Cara is also a very influential person who has, for example, only Instagram has over 32 million followers and a strong fan base. Cara is also interested in their surroundings and rescuing animals in a new campaign artist Arno Elias "I AM NOT A TROPHY", a campaign to save the extinct animals !! It's a strong woman who calmly discuss their problems in childhood, about his family and about problems with depression and addiction and problems with the skin. Inspires me, that person can handle absolutely everything, it would be strong enough and will fight!


This I would like Cara wish you all the best, good health and success in work and personal life! HAPPY BDAY BABY.
Reakce:

0 komentářů:

Okomentovat

Social Profiles

Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed Email Pinterest

WELCOME TO IHEART-CARA

Vítejte na nejlepší české fan stránce o nádherné a talentované herečce, supermodelce a především úžasné osobnosti Cara Jocelyn Delevingne. Naleznete zde nejnovější fotografie z událostí, módní photoshooty pro značky i slavné magazíny, vlastnoručně přeložené rozhovory, různé články anebo zajímavosti, které třeba ještě o Caře nevíte. Tato stránka je tvořena jednou velkou fanynkou Cary a všechny informace, které zde naleznete si hledám poctivě sama jak na zahraničních stránkách, tak i na svých vlastních zdrojích:) Poprosím vás pouze o to, abyste nekopírovaly můj styl psaní a mé vlastní přeložené články, protože si s tím dávám velkou práci. Doufám, že se vám tady bude líbit a budete mě zde navštěvovat častěji a děkuji vám jak za vaši případnou návštěvu, tak i za krásné komentáře. Veškeré případné dotazy na mou osobu nebo na Caru směřujte prosím do menu na můj e-mail či na ask, kde vám mileráda zodpovím všechny vaše otázky:)

Vaše Christiene

SITE INFO


About: Cara Jocelyn Delevingne
Open: 18.07.2015
Admin: Christiene
Design by: Erika
Hosting: blogspot.cz/com
Email: kristyna.kneislova@centrum.cz

TRANSLATE

VOTM VIDEO OF THE MONTH

MY DARLING VISITORS

WHO IS CARA?

Cara Jocelyn Delevingne se narodila 12.8 1992 v Londýně v Anglii Anne Pandoře Delevingne a Charlesovi Hamar Delevingne. Je to britská modelka, herečka a zpěvačka, která je známá především pro modeling. Absolvovala přehlídky pro značky Chanel, Burberry, DKNY, Stella McCartney a další. V roce 2009 Cara podepsala smlouvu se Storm Model Management. Cara má dvě sestry Poppy Delevingne a Chloe Delevingne. V současné době se Cara zaměřuje více na herectví a mezi jejími připravovanými filmy patří: Suicide Squad, Valerian and the City of Thousand Planets, The Face of an Angel, London Fields a další. V současné době Cara také pracuje na svém prvním albu. Všechny další informace o Caře zjistíte ZDE

NEWEST CAMPAINGS

CALENDAR

MODELING CAMPAINGS

Yves Saint Laurent Scandal A/W 2016
nNrucOe2
Chanel Eyewear S/S 2016
sjOGzoRp
Love magazine cover 2016
9LvghWbP
I am not a trophy campaing 2016
kqg59aPo
YSL Mascara Vinyl Couture 2016
9RXCZbW5
W magazine Heart-Stopper 2016
YbND3eZt

LATEST MOVIE PROJECTSPAN
Role: Mermaid
Genre: Adventure,Family,Fantasy
Released: October 16, 2015
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFOSuicide Squad
Role: Enchantress
Genre: Action
Released: August 5, 2016
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO


Valerian and the City of a Thousand Planets
Role: Laureline
Genre: Sci-Fi
Released:July 21, 2017
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO


Paper Towns
Role: Margo Roth Spiegelman
Release: 24 July
IMDB >> PHOTOS >> MORE INFO

FAMILY SITE

Popular Posts

FACEBOOK

Twitter

CARA'S OFFICIAL TUMBLR PAGE

Blog Archive

Používá technologii služby Blogger.

BTemplates.com

Blogroll

Copyright © © IHEART-CARA ™ Best Source Cara Jocelyn Delevingne | Powered by Blogger
Design by Lizard Themes | Blogger Theme by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com